all images copyright Lou Partridge  

Koi

little koi 1
little koi 2
big koi 1